Reklama v Google Ads

PPC reklama na Google


Google Ads je reklamní systém využívaný ve výkonnostním marketingu, který je založený na platbě za kliknutí uživatele na přesně cílenou reklamu. Firmy, které služby Google Ads využívají, sami rozhodují, kolik budou měsíčně platit za reklamu a s tím spojeným plněním předem definovaných cílů.

Kvůli vysoké konkurenci značek je potřeba alespoň základní znalosti jednotlivých typů kampaní, které Google Ads nabízí nebo se obrátit na specialisty, kteří denně v systému nastavují brandové i výkonnostní kampaně, a dokáží tak optimalizovat výkon i náklady na reklamu.

Typy vyhledávacích kampaní Google Ads

Kampaň ve vyhledávací síti

Kampaň v obsahové síti

Kampaň v Nákupy Google

Videokampaň

Kampaň na aplikace

Smartkampaň

Kampaň ve vyhledávací síti

Reklamy ve vyhledávácí síti jsou nejrozšířenějším typem kampaní, které využívá většina firem a setkáte se s nimi téměř při každém vyhledávání. Jde o reklamy, které se primárně zobrazují ve výsledcích vyhledávání nad neplacenými / organickými odkazy. U každého odkazu je napsáno reklama.

O zobrazení reklamy rozhoduje několik faktorů. Prvním je konkrétní vyhledávácí dotaz, tedy klíčové slovo, které obsahuje nebo je v systému zadáno jako podobný výraz. O zobrazení reklamy pro konkrétní vyhledávaný výraz se rozhoduje pomocí aukce, která v sobě kombinuje hodnotu relevance samotné stránky pro uživatele a investované částky.

Výhody kampaně ve Vyhledávací síti

 • Zobrazujete reklamu lidem, kteří hledají váš produkt nebo službu.
 • Můžete využívat reklamního systému i s minimálním rozpočtem
  (doporučujeme alespoň 5 000 Kč)
 • Rychle vidíte výsledky kampaně

Nevýhody kampaně ve Vyhledávací síti

 • Vysoká konkurence, která klade vysoké nároky na správné nastavení kampaní, vstupních stránek i samotného textu v reklamě.
 • S vysokou konkurencí (pro určité obory) souvisí i cena za jedno kliknutí. Zákazníci, na které cílíte, musí alespoň obecně vědět, co chtějí.
 • Systém kampaní je tak pouze součástí komunikačního mixu pro jednotlivé nákupní fáze zákazníků.

Kampaň v obsahové síti

V rámci kampaní v obsahové síti můžete kromě textu využívat také obrázků (bannerů) pro větší míru zaujetí potenciálních zákazníků. Reklamy v obsahové síti se zobrazují na kterékoliv internetové stránce, která zpřístupní prostor k využití Googlu. V nastavení si pak jen vybíráte, kde a komu by se reklama měla zobrazit.

Pro nastavení je možné využít zobrazení podle klíčových slov, tematického zaměření webu nebo konkrétních URL. Při nastavení můžete také pracovat s konkrétními zájmy a chováním uživatelů na internetu. Dalším relevantním prvkem pro cílení mohou být demografické údaje. Při správném nastavení tak dokážete velmi přesně zacílit na relevantního uživatele při konkrétní činnosti.

Výhody obsahové sítě

 • Google pokrývá miliony stránek, kde můžete cílené reklamy využít
 • Není potřeba, aby uživatelé o vaší značce před tím slyšeli
 • Možnost využít reklamu v grafické podobě, která je pro uživatele atraktivnější

Nevýhody obsahové sítě

 • Komplikovanější pro nastavení kampaní.
 • Hrozí tedy větší riziko špatné investice do reklamy Kvůli bannerové slepotě může velká část uživatelů vaše reklamní sdělení ignorovat
 • Bannery mají obvykle nižší konverzní poměr. Uživatelé často kliknou ze zvědavosti

Kampaň v Nákupech Google

Reklamní prostor v rámci kampaně Nákupy můžete využít pouze v případě, že máte e-shop. Uživatel tedy na vašich stránkách může přímo nakoupit. Vzhled reklamy nemůžete přímo v reklamním systému ovlivnit, jelikož systém nabízí automaticky vytvořené náhledy konkrétních produktů s popisem a cenou. Při nastavení kampaně tak ani necílíte podle klíčových slov, zároveň však můžete vybraná klíčová slova vyloučit, a optimalizovat tak výkon reklam.

Pokud víte, že máte proti konkurenci nižší ceny, jde o vhodný typ kampaně, díky kterému uživatele snadno upozorníte na vaši konkurenční výhodu. Pro inzerci v Google Nákupech je podmínkou účet Google Merchant Center a zdroj produktů, ze kterého Google Ads automaticky tvoří reklamy.

Výhody kampaně Google Nákupy

 • Složitější nastavení, které může odradit vaši konkurenci v tomto typu reklam
 • Přímá nabídka (obrázek, popis, cena) je pro uživatele nejjednodušší typ sdělení
 • Kampaně Nákupy průměrně dosahují lepší návratnosti investic než ostatní typy kampaní

Nevýhody kampaně Google Nákupy

 • Potřeba alespoň základní rozpoznání vaší značky a nabízených produktů
 • Kvůli nepoužití klíčových slov máte menší kontrolu nad tím, kdy se reklama zobrazí.
 • Je třeba mít kvalitní XML feed, který buď generuje automaticky e-shop, případně musí být k dispozici programátor, který feed připraví

Můžeme poradit? Kontaktujte nás!

  Údaje zadané do formuláře budou zpracovány a uchovány v souladu s našimi pravidly pro zpracování osobních údajů jen a pouze za účelem vyřízení Vaší záležitosti.